Der Familie TISCHBEIN
i Norwegen

Om oss
(kommer!)
Slektshistorie
(kommer!)
Slektsbok
(kommer!)
Fotoalbum
(kommer!)
Slekt
(kommer!)
Aneliste
(kommer!)
Slektninger
(kommer!)
Etterlyst!
(kommer!)
Slektsdatabase
(kommer!)
Linker
(kommer!)
Kontakt Uns!
Zu Hause

WILKOMMEN
ZU
TISCHBEIN-SLEKTENS HJEMMESIDE!

HABEN WIR ANDERE VERWANDTE IN DEUTSCHLAND? Bitte lassen uns wissen!

Denne hjemmesiden er først og fremst en informasjon for og om Tischbein-slekten i Norge.

Hjemmesiden er påbegynt i mai 2004 og er under arbeid, noe den sannsynligvis alltid vil være.
Besøk oss derfor med jevne mellomrom, for å se ny informasjon.

Og finner du det interessant, setter vi STOR pris på en tilbakemelding, se Kontakt oss!
HANS TISCHBEIN

Johannes Cornelius (kalt Hans) Tischbein f. i Hamburg (1879-1958), kom til Norge i 1908.
Han brakte Tischbein-slekten til Norge og alle med navnet Tischbein i Norge er hans etterkommere.
Les mer om han i Slektsboken.
Sende e-mail? Send til: postkrøllalfatischbein.no