TEGNESERIER! Kunstneren Chr. Kittilsen

Om Kittel
Tegneren
Maleren
Illustratøren
Serier
Postkort
Nissen
Naturverneren
Ornitologen
Kontakt/Linker
Hjem

.

KITTEL PRODUSERTE FLERE TEGNESERIESTRIPER!

DEN MEST OMFATTENDE VAR "GRANE"!

 • GRANE.
 • SPRELLE.


  GRANE.

  Grane var Kittels desidert største serie og den som gikk lengst tid i en avis.
  Hovedpersonen Grane, som var en hest, levde i pakt med naturen og menneskepersonen Heika ute i den naturen som Kittel var så umåtelig glad i.
  Det var helt fantastisk hvordan Kittel's fantasi greide å koble en hest og en person sammen med hele den norske fauna.
  Det var ikke et dyr ikke Kittel på en eller annen måte greide å flette inn mot Grane og brukte historien for å ivareta naturen og dens mangfold.
  De "snille" var på parti med Grane, alle dyrene og den mangfoldige naturen, de "slemme" var de som drepte og ikke ivaretok naturen på en god måte.

  Kittel brukte enhver anledning til å utøve naturverneren i seg og på denne måten fikk han "plantet" et forhold til dyrene og naturen hos de som fulgte med i serien.

  Kittels tegninger er og blir fullkomne. Intet var overlatt til tilfeldighetene når det gjaldt å få frem riktige detaljer på alt han tegnet av fugler og dyr fra den norske fauna.
  Graneserien var intet unntak. Se bare på stripe nr. 1702:

  Grane gikk lengst i Aftenposten - fra 2. januar 1963 og frem til 14. oktober 1972 - nesten i 10 år!
  Dette var ikke noe lite arbeid, Kittel tegnet og tekstet Grane for at den skulle står i Aftenposten ca 330 dager i året i denne perioden. Han produserte 2976 striper av Grane, noe som i gjennomsnitt utgjør ca. 300 hvert år!

  Når man ser på de omfattende tegningene så ser man at dette var et arbeid som det stor respekt av. Ingen enkle streker, men nøyaktige tegninger av den norske fauna!
  Kittel hadde som mål at den skulle gå i 10 år. Han nådde nesten dette målet!

  Grane var også i Varden i mange år.

  Kittels sterke side i denne serien var tegningene! Dette var hans felt og dette var lett for ham, tross at det var mye arbeid.
  Tekstene jobbet han nok mer med, det var ikke alltid like lett å finne de riktige å skrive, men han holdt interessen oppe blant leserne!:

  Til toppen av siden--


  SPRELLE.

  27. august 1962 inngikk Kittel en avtale med Norske 4 H.
  Avtalen var som følger:
  Vi bekrefter herved følgende vilkår for publiseringen av tegneserien "Sprelle":
  " betaler 125 striper á kr. 30,-, tilsammen kr. 3.750,-.
  Oppgjør pr. nr. av 4H-klubben ut 1962, siden årlig forskuddsoppgjør".
  Vennligst send "headingen" så fort som mulig.
  Den 31. august 1962 forelå det en ny avtele, denne gang med Skogeieren:
  "Vi bekrefter herved avtale inngått med Dem via forstkandidat Bjørnsrud i Norske 4 H, som går ut på at "Skogeieren" sammen med "4 H-bladet" kjøper copyright til Deres tekstede serie "Sprelle". Avtalen går videre ut på at vi kan begynne offentliggjørelsen straks og at "4 H-bladet" kan kjøre paralellet med oss.
  Honoraret vi betaler blir kr. 50,- pr. stripe, mens det i avtalen med var underforstått at Norske 4 H betaler kr. 30,-. Betaling skal skje pr. måned ut dette år, mens det for de serier man regner med kan innrykkes inn i 1963, kan betales halvårlig eller helårlig etter Deres ønske, og det samme for restinnrykkingen i 1964.
  I september-nummeret starter vi innrykkingen med å bruke 6 striper."

  Ved første innrykkingen av "SPRELLE" skrev Skogeieren i nr. 9 i 1962:

  "SPRELLE"-serien besto av 125 striper. Her er de 6 første:

  Kittel påvirket alt han kunne for å verne dyrene og tenke naturvern!

  Til toppen av siden--

 • Sende e-mail? Send til: post(at)tischbein.no