POSTKORT! Kunstneren Chr. Kittilsen

Om Kittel
Tegneren
Maleren
Illustratøren
Serier
Postkort
Nissen
Naturverneren
Ornitologen
Kontakt/Linker
Hjem

KITTEL - EN STOR PRODUSENT AV POSTKORT!

Det er med stor glede å kunne konstantere at Kittel's postkort er blitt samlerobjekt!.
Det er spesielt postkortene under siste verdenskrig som er spesielt etterspurt, og da hans spesielle nisser.
Kortene omsettes på auksjoner og i samlerkretser.

Samleren Bjørn Sagen har en nesten komplett samling av Kittel's postkort og har til og med laget en egen katalog over Kittel's postkort.
Katalogen gir en oversikt over Kittel's postkortproduksjon og omfatter 198 registrerte postkort.
Heftet fåes kjøpt ved henvendelse til Bjørn (se under Kontakt/Linker).
Kittel var således meget produktiv på postkort med julemotiv


POSTKORT I NORGE.

Det første julekort med typiske norske motiv, som er registrert i Norge er fra året 1883, forteller Ivar Ulvestad i en av sine utmerkede bøker om postkort i Norge. Det var et nissekort hvor nissen kaster snøball og det ble tegnet av Wilhelm Larsen.
Han har redigert boken "Vennlig hilsen - Postkortets historie i Norge" (1988) og forfattet boken "Norske Postkort - Kulturhistorie og samleobjekter" (2005).


KITTEL's NISSER FRA KRIGSTIDEN 1940 - 1945.

Tyskerne "fant" noe de kalte ulovelig propaganda og i "Postyrelsens rundskriv nr. 219" (fra 22.12.1941) ble en serie julekort fra firmaet Åsmund S. Lærdal beslaglagt. Det stred mot flaggforordningen og ga uttrykk for ulovelig propaganda...
23. februar 1942 proklamerte tyskerne et annet forbud.
Det lød slik:
"Bruken av røde toppluer har tiltatt så sterkt i den senere tid at det fra nu av betraktes som demonstrasjon. Bruken av disse forbys derfor fra og med torsdag 28. februar 1942. Fra denne dag vil alle toppluerbli fratatt alle som opptre med sådanne og straffeansavr gjort gjeldende....."

Kittel forlot Oslo på grunn av illegalt arbeide og benyttet senere sin tegneferdighet til også å tegne nissekort med rød nisselue.
Et av hans meget spesielle nissekort er der hvor nissen ser seg selv i speilet med en skalk på hodet - og den røde nisselua liggen ved siden av. Etter uttrykket til nissefar likte han ikke det han så i speilet - en nisse uten rød nisselue! Det var ikke som det skulle være!
Kortet er datert 1942.

Kittel tegnet flere "jøssingkort" under krigen og var dermed med på å gjøre noe for å undergrave okkupantenes stilling.


KITTELS NISSEKORT!

Han startet allerede i ca. 1933 med å tegne nissekort og fortsatte med dette helt frem til ca. 1975.

Kittels nisser er meget spesielle og på svært mange kort kommer det frem et budskap formidlet av nisse.
Ivar ulvestad kommenterer Kittels arbeider som følger:
"Noen få "jøssingnisser" under krigen, kraftige, hår-og-skjegg-tilgrodde odelsbondenisser sammen med småjenter eller dyr i poetiske skogsinteriør. Løsere tegnet, fartslystne nisser tidlig på 50-tallet".

Det som er utrolig interessant å se er hans utvikling på postkortene gjennom de vel 40 år han tegnet kortene.
Kortene nedenfor er i kronologisk orden og på de få som er her ser man hvordan de endrer seg med årene.

Kortet er fra 1942.
Legg merke til signaturen nederst til venstre på kortet:

Sende e-mail? Send til: post(at)tischbein.no