MALEREN! Kunstneren Chr. Kittilsen

Om Kittel
Tegneren
Maleren
Illustratøren
Serier
Postkort
Nissen
Naturverneren
Ornitologen
Kontakt/Linker
Hjem

KITTEL UTØVDE OGSÅ MALERKUNSTEN!

At det var naturen som opptok Kittel kom til sin rett, også i hans malerier!

Se hans arbeidsplass i kårstua på Rue i 1960.

Deltok første gang på Høstustillingen i 1934 og var representert på denne 6 eller 8 ganger! Ingen liten prestasjon!

Kittel malte en rekke bilder. Mange av de hadde motiver fra dyrenes verden og reinsdyr, elg, rådyr etc. var ofte var på hans bilder. Og ikke minst hans fugler. Også motiver fra fjellet likte han å male.

Et av hans mere spesielle bilder var dette som han kalte "Den Mørke Dagen" og dette bildet hadde et klart budskap:

Etterhvert kommer det et galleri av hans bilder på denne siden.
Sende e-mail? Send til: post(at)tischbein.no